Eventful.se

Eventful inleder samarbete med NiVi

Eventful AB tecknar samarbetsavtal med NiVi AB och stärker sitt erbjudande som tjänsteleverantör inom skolområdet. Tillsammans kommer Eventful och NiVi att erbjuda sina kunder heltäckande skolutvecklingsprojekt.

Vi på Eventful AB har länge sökt ett partnerskap med någon som kan komplettera vårt erbjudande och med NiVi har vi hittat rätt. Vi kommer att utöka vårt kunderbjudande med projektledning och ledningsarbete - bitar som vi och våra kunder saknat - säger Eventful:s VD Andreas Eng. Eventful lägger bitarna på plats i Systempusslet och tillsammans med NiVi kan vi lägga bitarna på plats i hela Skolpusslet.

NiVi AB startade sin verksamhet december 2016 och arbetar med skol- och verksamhetsutveckling. Med NiVi:s kunskap, erfarenhet och helhetssyn, samt med deras strategiska samarbeten kan NiVi erbjuda heltäckande skolutvecklingsprojekt som genomförs på rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.
Läs mer om NiVi på deras webbplats www.nivi.nu

Eventful AB är Sveriges ledande experter på molntjänster för bland annat skolverksamhet och hjälper sina kunder att införa Microsoft Office 365 och Google G Suite och att lägga systempusslet och koppla samman skolsystem. Eventful har 12 medarbetare och kontor i Enköping.