Eventful.se

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SKOLAN ÄR FANTASTISK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

VI PÅ EVENTFUL HJÄLPER ER UTVECKLA DEN

MOLNTJÄNSTER

Vi arbetar med molntjänster och hittills har vi hjälpt över 100 kommuner att använda molntjänster i bland annat sina skolverksamheter.

UTBILDNING

Vi är experter på utbildning inom Office 365 och Google G Suite och vi erbjuder både standard- och skräddarsydda utbildningar.

INTEGRATIONER

Vi kan hjälpa er med integrationer, överläsning av data, Single-Sign-On och strategisk rådgivning.
Kontakta oss idag! 

FÖRVALTNING & SUPPORT

Vi erbjuder er att teckna support- och förvaltningsavtal i ett antal olika nivåer.
Våra förvaltningsavtal inkluderar t.ex. teknisk och funktionell support med SLA:er, övervakning av integrationer,  strategisk rådgivning och utvecklingsmöten.

VAD TYCKER VÅRA KUNDER?

"Eventful är ett företag att lita på!
De har hjälpt oss att komma igång med Office 365 på ett jättebra sätt. Deras support är mycket bra och vi kan verkligen rekommendera Eventful!"

En nöjd IT-chef i en kommun

loading...

NYHETER

2017 > 05

Vad är ESDS?
Tjänsten Eventful School Data Sync (ESDS) kan genomföra överläsning av användare, grupper och undervisningsgrupper från det elevadministrativa systemet (ex Extens, ProCapita, SchoolSoft etc) till olika molntjänster, ex Microsoft Teams for Education och Google G-suite. Tjänsten kan även användas för integration mot tredjepartsapplikationer som till exempel Inläsningstjänst, Urkund med flera.
 
Varför behöver vi ESDS?
Tjänsten syftar till att automatisera integrationen mellan Ert elevadministrativa system och Er molntjänst och minskar därmed tidsödande administration samt ökar datakvalité i de molntjänster som kommunen och skolorna nyttjar.
 
Erbjudande!
Tjänsten ingår i nytecknade avtal som inkluderar Eventful skoltjänst.
Implementation ingår även för befintliga avtal om beställning och implementation genomförs innan sista juni 2017.
 
Ett krav för att kunna implementera tjänsten är åtkomst till organisationens elevregister.

Frågor eller letar du efter knappen KÖP NU? Hör av dig till oss på - order@eventful.se ! 

Läs hela inlägget »

Skapa OneNote Staff Notebook snabbt & enkelt direkt i skolportalen 

Skapa och använd en OneNote Staff Notebook som sparas i SharePoint m.h.a. Eventfuls app, detta minskar administrationen till ett minimum! 

OneNote Staff Notebook är ett smart dokumentationsverktyg för förskolechefen och rektorn att på ett strukturerat och smidigt sätt dokumentera enhetens arbete. Eventful erbjuder en app som snabbt och enkelt skapar upp en helt färdig OneNote Staff Notebook i skolportalens personalrum.

I OneNote Staff Notebook kan förskolechefen och rektorn dokumentera viktiga rutiner och policies samt enkelt distribuera innehåll till respektive medarbetare. Alla vid enheten kan tillsammans dokumentera olika sorters möten, ex APT, på en gemensam yta vid enheten. Det finns även privata avsnitt för varje medarbetare där chef och medarbetare kan dokumentera gemensamma överenskommelse som ex utvecklingssamtal etc. 

Läs hela inlägget »