Eventful.se

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Vi samarbetar gärna med kunniga kollegor i branschen!

Vi har olika typer av samarbeten; vi hjäper t.ex. systemleverantörer att skapa integrationer, men vi har också strategiska samarbetspartners som hjälper oss på Eventful med t.ex. projektledning, ledningsarbete och utbildning.

NiVi arbetar med verksamhetsutveckling i den svenska skolan och:

  • förbereder förändringsprojekt
  • genomför förändringsprojekt
  • utvärderar verksamhetsnytta

NiVi garanterar sina kunder projekt som tar dem från behov till verksamhetsnytta på rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet – utan omvägar.

Ni + Vi = NiVi

Läs mer om skolkonsulterna på NiVi eller kontakta VD Viktor Dellmar på telefon 010-207 10 09
 

Itslearning är en helhetslösning som hjälper läraren i sitt dagliga arbete med att planera undervisningen, genomföra lektioner, bedöma utförande och mycket mer. Eventful har schemapublicering från till exempel Novaschem till itslearning och integrerar itslearning i Office 365 med Single-Sign-On.

Svensk e-identitet är specialiserade på lösningar för inloggning och signering till alla former av webbplatser, organisationer och applikationsleverantörer. Traditionellt levereras den här formen av lösningar som krångliga och dyra produkter men Svensk e-identitet tillhandahåller allt som lättillgängliga tjänster. Eventful samarbetar med Svensk e-identitet gällande inloggningar och identitetshantering.

Skooler är en produkt som körs på Office 365 med funktioner för uppgifter, pedagogisk planering, bedömning, frånvaro och föräldrainloggning.
Eventful är återförsäljare av Skooler i Sverige.

Unikum är Sveriges största webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet.
Eventful integrerar Unikum i Office 365.

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. Eventful integrerar SchoolSoft i Office 365.

Quiculum samlar skolans alla behov i ett system: Lärplattform, elevadministration, schemaläggning, närvaro/frånvaro.
Eventful integrerar Quiculum med Office 365.

Nova Software är ledande i Sverge på schemaläggnings- och frånvaroprogram. Eventful integrerar Novaschem och Skola24 i Office 365 via schemapublicering till Exchange Online och Single-Sign-onmot Skola24.

VILL DU VISA UPP OSS?

Ett samarbete, en artikel eller någon annan marknadsföring - Då behöver du vår logga!
Vi har samlat dem i olika format i en zippad fil som du kan ladda ned här.