Eventful.se

APPAR

Vi utvecklar olika typer av appar och integrationer för att på bästa sätt
stödja en enkel och problemfri hantering av skolans verksamhetssystem.

Här kan du läsa om några av de appar och integrationer vi utvecklat.

ACEDU

Acedu erbjuder lärare i alla ämnen, från förskolan till gymnasieskolan, att kvalitetssäkra sin undervisning.

Eventful erbjuder sömlös integration mellan Acedu och skolportalen så att lärare kan använda sig av kvalitetssäkrade lektionsplaneringar.

INLÄSNINGSTJÄNST

Alla ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information.

Inläsningstjänst hjälper elever att hänga med i undervisningen även om de inte läser lika snabbt som sina klasskamrater.

KURSPLANERING

Hantera Skolverkets kursplaner smart och enkelt i Microsofts Office-program, t.ex. Word och PowerPoint. En Office-app som dessutom är gratis!

PLAGIATKONTROLL

URKUND erbjuder ett helt automatiserat system för hantering av problemet med plagiering.

Eventful erbjuder integration mot Urkund för plagiatkontroll. Allt integrerat sömlöst i SharePoint Online.

ONENOTE KLASSANTECKNINGSBOK

OneNote-klassanteckningsbok är ett smart verktyg för lärarens planering och genomförande av undervisningen!

Eventful erbjuder en app som skapar upp en helt färdig  klassanteckningsbok i skolportalens undervisningsrum utifrån elevgruppen i det elevadministrativa systemet.

SCHEMAPUBLICERING

Eventful erbjuder en Office 365-app där lärare och elever kan få sitt schema presenterat i Outlook på valfri enhet, ex mobiltelefonen.

ÄRENDEHANTERING

Vi erbjuder ett effektivt system där förskolechefen och rektorn enkelt anmäler trakasserier och kränkande behandling till huvudmannen. Tjänsten är säker då man använder BankID som inloggningsmetod, samt krypterad data.