Eventful.se

INLÄSNINGSTJÄNST

Alla ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information.

De flesta kommuner använder sig av Office 365 eller Google för kommunikation och pedagogiskt samarbete. Många av dessa har även andra molntjänster som är mer specifika. Ett exempel är Inläsningstjänst, vars funktioner hjälper elever att hänga med i undervisningen även om de inte läser lika snabbt som sina klasskamrater.

För att användningen ska bli så enkel som möjligt bör man se till att användarna smidigt kan komma igång med tjänsten genom att logga in samma konto i alla molntjänster. För det behövs två saker:

  1. En automatisk synk av användare och användaruppgifter
  2. Single-Sign-On (SSO)

  • Inläsningstjänst släppte nyligen en funktion för automatisk synk av användare och användaruppgifter och Eventful har varit med och testat den. När en ny användare kommer till kommunen blir den upplagd i elevregistret. Det skapas ett konto som automatiskt synkas till Office 365/Google och Inläsningstjänst (och eventuella andra tjänster). Den nya användaren får sina kontouppgifter till kommunens system och kan komma åt både Office 365/Google och Inläsningstjänst med detta.
  • Inläsningstjänst stöder även SSO via Skolfederationen, vilket innebär att användaren endast loggar in en enda gång och kan sedan växla mellan de olika tjänsterna utan extra inloggning.
  • Eventful hjälper er både med automatisk synk och med Single-Sign-On (SSO).