Eventful.se

INFÖRANDE & SUPPORT

Under införandet läggs pusselbitarna på plats!
Förutsättningar för ett lyckat införande är förankring av det som ska göras, planering, projektledning och en förvaltningsorganisation.
Vi på Eventful arbetar utifrån en beprövad 3-stegsmodell som vi vet fungerar!

FÖRBEREDELSER

Under förberedelserna säkerställer vi tillsammans med er att alla förutsättningar är på plats för ett lyckat införande.
Vi genomför ett antal arbetsmöten där vi går igenom era förutsättningar och behov, t.ex:

 • Hur ska systempusslet läggas?
  Hur ska era verksamhetssystem samverka? Vilka integrationer behövs? Hur ska molntjänsten samverka med t.ex en lärplattform, schemaprogram och elevregister.
 • Utbildningsstrategi - vilka ska utbildas och i vilken omfattning? Vilka ska utbildas först? Ska utbildningarna genomföras i flera steg?
 • Genomförandestrategi - big bang eller steg för steg?
 • Mål och strategi - vad vill ni uppnå och varför?
 • Styrdokument - t.ex. för pedagogisk planering, uppgifter och bedömning.
 • Systemförvaltningsorganistation - vilka ska ansvara för molntjänsten och omkringliggande verksamhetssystem? Roller och ansvar? Hur ska systemförvaltningsorganisationen bemannas och när?
 • Bör en pilot genomföras?
  En pilot kan genomföras för att skapa förståelse för vilka funktioner som finns i molntjänsten och hur de ska användas i er verksamhet. Hur ska t.ex molntjänsten användas i kombination med era befintliga verksamhetssystem? I vilken omfattning bör en pilot genomföras?

VAD INGÅR I EN PILOT?

 • Uppsättning/konfigurering.
 • Möte 1: utbildning och träff med lärare.
 • Support och löpande handledning 1-3 månader.
 • Avstämningar via Skype eller Hangout.
 • Möte 2: avstämning och utvärdering. 

INFÖRANDE

För ett lyckat genomförande erbjuder vi projektledning där vi tar ett helthetsansvar genom att samordna alla aktörer i projektet.

Under införandet genomför vi utbildningar och vi ser till att användarna kommer igång på ett bra sätt. Utbildningarna genomförs utifrån den utbildningstategi som vi utarbetat under förberedelserna.

I början av införandet etablerar vi tillsammans med er den systemförvaltningsorganistion som ska ansvara för molntjänsten.

FÖRVALTNING & SUPPORT

Vi erbjuder er att teckna support- och förvaltningsavtal i ett antal olika nivåer.

Våra förvaltningsavtal inkluderar t.ex. teknisk och funktionell support med SLA:er, övervakning av integrationer,  strategisk rådgivning och utvecklingsmöten.

Före projektavslut överlämnar vi molntjänsten till er systemförvaltningsorganisation tillsammans med dokumentation.