Eventful.se

MOLNTJÄNSTER

Vår kärnkompetens är att hjälpa våra kunder att börja använda molntjänster från Microsoft och Google på ett effektivt sätt.

Vi arbetar med molntjänster och hittills har vi hjälpt över 100 kommuner att använda molntjänster i bland annat sina skolverksamheter.

I våra samarbeten med flera leverantörer av lärplattformar har vi integrerat lärplattformen med antingen Google G Suite eller Office 365 - och ibland med båda.

MICROSOFT OFFICE 365 & GOOGLE G SUITE

Eventful erbjuder implementering av molntjänster hos kommun och fristående utbildningsföretag.

Vi tillhandahåller allt från start till mål; dels teknik, dels utbildning av personalen samt även den löpande skoltjänsten för support och förvaltning över tid. Det kan betyda att vi skräddarsyr ett paket för implementering av molntjänsten som passar just ert behov utan att ni behöver anlita några mellanhänder eller ytterligare samarbetspartner när det gäller molntjänsterna Microsoft Office 365 och Google G Suite. Välj allt eller enstaka delar i Eventfuls paket för molntjänster.
 
Gör det enkelt och kostnadseffektivt för er organisation, anlita Eventful för en helhetslösning för er molntjänst!

MOLNKONCEPT

Vi på Eventful tycker att du som skolpersonal eller elev ska kunna jobba med den enhet som passar dig. Enheten ska vara prisvärd, robust och enkel att administrera. I princip ska du kunna hämta en ny dator i affären, logga in på den och vara redo att köra. Hantering av enheten ska vara så enkel att läraren eller eleven kan hantera det själv, eventuellt med viss support från en lokal administratör. Det viktigaste är att kontrollen över enheten ligger på skolan. Via central administration kan man styra vilka appar användarna ska få tillgång till och självklart ska det vara Single-Sign-On. Fråga oss, vi har satt upp kopplingar till de flesta skolsystem!
 
Nedan visas en film hur man kan använda kommunen konto för inloggning på Chromebook, med SSO både till Office 365 och Google G-Suite.

"Eventful har ordnat så att vi med våra egna elev- och personalkonton och med endast EN inloggning når G Suite, Office365, vårt intranät och våra skolsystem. Snabbt, smidigt, lyhört och med hög kompetens tar de fram lösningar för vår miljö och vi upplever i varje möte att vi är en viktig kund. De tar stort ansvar för levererade lösningar och kommunicerar obehindrat med systemtekniker, pedagoger, skolledning och lokalt IT-ansvariga."

 Stefan Jönsson
Örbyskolan


Vi är en stolt samarbetspartner till Microsoft och är den mest meriterade inom utbildning och Office 365 i Sverige. Andreas Eng är dessutom Sveriges enda P-Seller (teknisk specialist) inom Microsoft Skola.