Enkel inloggning

Single-sign-on (SSO)

Med SSO behöver användaren bara logga in en gång och blir sedan automatiskt inloggad i de system som är kopplade till den datorn. Detta gäller även för MFA (MultiFaktor Autentisering) till system som normalt inte stödjer det. Med en identitet minskar risken för förlorade inloggningsuppgifter, förvirring kring vilken identitet som skall användas för vilket system, samt att inloggningsmetoden blir standardiserat oavsett system.

Med SSO kan man minimera antalet inloggningar för användarna med bättre användarupplevelse och färre potentiella felkällor i det dagliga arbetet.

Öka tillgängligheten med SSO

Enkel inloggning eller Single-sign-on (SSO), bjuder på en rad positiva fördelar, det minskar kapitalkostnader, sparar pengar och tid och är nästintill oändligt skalbart. Användarna får tillgång till tjänsterna var de än befinner sig och dessutom bidrar det till en högre användningsgrad av molntjänster.
Resultatet blir ökad lönsamhet och säkerhet för organisationen och mindre kontohantering för både användare och IT.

En förenklad inloggningsprocess ger bättre säkerhet för organisationen, reducerar tid vid hantering av konton för både användaren och IT-avdelningen. Det skapar en mycket bättre användarupplevelse för medarbetaren som bara behöver komma ihåg en uppsättning användaruppgifter.

Dessutom blir det enkelt att hantera användare i de skolsystem ni använder, du kan enkelt ge åtkomst, ändra eller låsa ett konto, vilket resulterar i att användaren inte kan logga in till flera andra system.

Fördelar för alla parter

Fördelar för administratörer/IT
• Användarna har endast ett lösenord och användarnamn att hantera.
• Spara tid genom att skapa, uppdatera och avsluta konton på ett enda ställe.

 

Fördelar för användaren
• Endast ett lösenord och användarnamn att hantera.
• Spara tid genom att redan vara inloggad i de system som de har tillgång till.

ADFS

Active Directory Federation Services (ADFS) är en tilläggstjänst för AD för att stödja federerad inloggning mot exempelvis Microsoft 365, G-Suite, men även de ytterligare tjänster som ni väljer att koppla på. Genom ADFS skapas en säker och kontrollerad access mellan de system ni använder.

ADFS autentiserar användaren i AD:t och skapar en biljett med användarens identitet.
Denna biljett kan sedan skickas till andra system och verifieras mot den metadata som finns i ADFS. Systemet kan sedan auktorisera användaren.

Detta gör att ett system kan tillhandahålla en säker åtkomst till sina resurser och tjänster till en användare som loggar in på annan plats. En "trust" etableras mellan de två systemen för att säkerställa att identiteten i biljetten är korrekt.

Vi kan sätta upp ADFS mot nedanstående system

• Microsoft 365
• G-Suite
• Inläsningstjänst
• MV Nordic
• Skolon
• NE
• SLI
• Unikum
• Schoolsoft
• Skolfederation (Kopplingar mot de Tjänsteleverantörer de tillhandahåller)
• Dexter

logo (2)
google