Produkter och Tjänster

Vi arbetar med både Google och Microsoft för Education.

Pris från 1kr*

*användare/månad

Se våra priser och paketeringar

Vi integrerar idag mot

Här måste ny information in!

Vi utvecklar integrationer

Manuell hantering av olika skolsystem är både kostsamt och tidskrävande.
Med Google Classroom och Teams for Education skapas användare, grupper och samarbetsrum automatiskt, vilket förenklar den digitala vardagen i skolan. Ni väljer önskad molntjänst, Google G Suite for Education eller Office 365 och vi ser till att informationen skapas och uppdateras. Informationen synkas sedan direkt från ert elevadministrativa system med Eventful SkolSynk

Med Eventfuls Schemapublicering kan användarna se sitt schema i sin Google eller Outlook-kalender på alla enheter. Ge lärarna rätt förutsättningar i sin undervisning och vardag - vi hjälper er att få informationen på rätt plats!

SSO och inloggning

Vi vill hjälpa skolan att lägga mer tid på det viktigaste uppdraget - att undervisa. Därför ser vi till att användarna har en säker inloggning med SSO, med exempelvis den standardiserade produkten ADFS.

logo (2)
google