Systempussel

Molntjänster för skola

Vi kan hjälpa er med att koppla samman era skolsystem så att informationen automatiskt hålls uppdaterad. Vi kan koppla samman de flesta skolsystem som finns på marknaden och synkronisera informationen till Microsoft och Googles molntjänster.

Digitala klassrum

Med Eventful SkolSynk skapas automatiskt digitala klassrum upp med rätt användare, så att lärare och elever enkelt kan samarbeta tillsammans i skolan. Vid synkronisering till Microsoft kommer Microsoft Teams för Utbildning att skapas och vid synkronisering till Google kommer Google Classroom att skapas.

Samarbetsytor

Eventful SkolSynk kan utöver klassteam också skapa upp samarbetsytor för elever och lärare kopplat till deras skoltillhörighet.

logo (2)
google