Systempussel

Skolsynk

Eventful SkolSynk kan hjälpa er med att koppla samman era skolsystem så att informationen automatiskt hålls uppdaterad. Vi kan koppla samman de flesta skolsystem som finns på marknaden och synkronisera informationen till Microsoft och Googles molntjänster.

Klassrum

Eventful SkolSynk skapar automatiskt upp klassrum och underhåller deras deltagare så att lärare och elever enkelt kan samarbeta tillsammans i skolan. Vid synkronisering till Microsoft kommer Microsoft Teams för Utbildning att skapas och vid synkronisering till Google kommer Google Classroom att skapas.

Samarbetsytor

Eventful SkolSynk kan utöver klassteam också skapa upp samarbetsytor för elever och lärare kopplat till deras skoltillhörighet.

microsoft
google