Fördjupning i Microsoft Teams

I den här utbildningen (som kräver förkunskaper motsvarande "Grunderna i Teams") får du lära dig hur du använder Microsoft Teams som digital plattform för uppgifter och formativ bedömning. Vi tittar också igenom Klassanteckningsboken och funktionen frågeformulär.

Efter utbildningen kan du

  • Skapa en uppgift
  • Granska en uppgift
  • Använda Klassanteckningsboken
  • Skapa och granska ett frågeformulär

Låter det här intressant?

Kontakta oss för mer information

logo (2)
google