Bokningsvillkor

Följande villkor gäller vid bokningar av utbildning om inte annat skriftligen har avtalats.

Anmälan till bokning

Anmälan gör du enklast på vår hemsida genom vårt formulär som du hittar under respektive utbildning, eller via e-post. När vi mottagit din anmälan kommer en bokningsbekräftelse att skickas till den e-postadress du uppgett. Kallelse till utbildning skickas till dig via e-post ca 3 dagar innan utbildningsstart.

Utbildningsavgift

Samtliga priser är angivna exklusive moms. I priset ingår lämpligt utbildningsmaterial som är anpassat till utbildningen och vi står för fika när du utbildar dig på vårt kontor. Material kan komma att delas ut under vissa utbildningar, exempelvis bildmaterial från PowerPoint-presentation, övningsuppgifter samt handledning.

Betalning

Organisationer och företag faktureras i samband med utbildningens genomförande.
Utbildning och eventuella timkostnader faktureras i efterskott med 30 dagar i kredittid. 

Vid avbokning, inställd eller framflyttad utbildning

Om utbildningen ställs in eller senareläggs på kundens begäran debiteras de faktiska kostnaderna vi får, såsom avbokning av föreläsare, nedlagd planeringstid etc. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation efter samråd med Eventful AB. Om du vill avboka din anmälan behöver det ske en vecka innan kursstart. 
Vid oförutsedda händelser som sjukdom eller lågt deltagarantal, händer det att vi kan bli tvungna att ställa in eller flytta fram en kurs. Eventful AB förbehåller sig därför rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Om en utbildning ställs in, meddelas du i god tid, dock senast 7 dagar innan utbildningsstart. Vid inställd utbildning ersätts du inte för kringkostnader, exempelvis rese och hotellkostnader. 

Vid kampanjer och specialerbjudanden

Nedsatta priser vid kampanjer och övriga utbildningserbjudanden gäller endast under en bestämd tidsperiod. Köpta biljetter eller utbildningsplatser återbetalas ej. Påminnelser om kommande utbildningar skickas ut till kund via mail.

Personuppgifter och sekretess

Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. 

Contact us

Om du behöver kontakta oss gällande din bokning, sker detta via telefon + 46 (0)10 209 90 01 eller mail: utbildning@eventful.se 
Vänligen uppge dina personuppgifter och vilken utbildning det gäller.

 

Evenful AB förbehåller sig rätten att justera priser och ovanstående villkor.