Cookies

Om cookies 

Cookies (kakor) utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder kakor bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av kakor är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Eventfuls användning av kakor 

Eventful använder kakor för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär. 

Eventful använder två typer av kakor. Den ena typen är en varaktig kaka som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär 

Eventful använder inte tredjepartskakor och inte heller kakor för marknadsföringsändamål.

Besökarnas samtycke 

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar kakor. Detta gäller vid alla former av kakor. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när kakor endast används för att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär eller när vi med egna verktyg mäter webbtrafiken på vår webbplats.  

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några kakor 

Vi samlar inte in personuppgifter genom de kakor vi använder. I de fall Eventful börjar använda andra former av kakor som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya kakor och ges möjligheten att samtycka till lagring av kakorna i fråga innan de lagras hos dig.  

Om du väljer att inte acceptera kakor kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på Eventfuls webbplats, som exempelvis inloggning och köp av produkter.