Support/Förvaltning

Eventfuls förvaltning- och supportavtal ser till att ni alltid har de senaste uppdateringarna. Vi löser skyndsamt eventuella problem som skulle uppstå längs vägen.

Support

I vår supportbank hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring våra produkter och tjänster. Här hittar du också supportartiklar, guider och tekniska beskrivningar.

 

För dig som är kund hos Eventful

För dig som tecknat support- och förvaltningsavtal erbjuder vi personlig support.

Logga in i vår supportbank för att registrera ditt ärende.

Här hittar du supportbanken https://eventfulab.freshdesk.com/support/home

Supporttekniker

3239

lösta supportärenden under 2022

1h 34 min

genomsnittlig första svarstid

Förvaltning

Inom vårt förvaltningsavtal tar vi ansvar för de ingående tjänster för vilka ni har avtal. Vi sköter löpande drift, underhåll, vidareutveckling samt teknisk support för att alltid erbjuda säkra och stabila lösningar med den senaste tekniken.

Vi utför kontinuerlig bevakning av våra integrationer. Om något skulle inträffa som gör att en integration inte fungerar som tänkt får förvaltningsteamet aviseringar som gör att vi skyndsamt kan lösa problemet.

Inom förvaltningsavtalet hanterar vi både läsårsskiften och terminsskiften om det ingår i den tjänst ni har.

Som förvaltningskund har du en personlig kundansvarig hos Eventful som erbjuder stöttning och regelbundna avstämningar.

Digitalisering inom offentlig sektor.
Support

Teknisk support

Om det är tekniska fel i någon av våra tjänster så åtgärdar vi det snarast via vår supportportal. Vi hjälper även till med att driva supportärenden gentemot tredjepartsleverantör vid behov.

För mer ingående detaljer kring omfattningen av teknisk support, se avtal eller omfattning för tjänsten/produkten i supportbanken.

2nd line support på Google och Microsoft

Det finns även möjlighet att teckna 2nd line support för Google och Microsofts tjänster som ett komplement till den tekniska supporten. Inom denna tjänst ger vi central förvaltning support på appar från Google och Microsoft samt ger pedagogiska tips och idéer kring deras användning. Vi hjälper även till med att driva supportärenden gentemot Google och Microsoft.

För mer ingående detaljer kring omfattningen av 2nd line support, se avtal eller omfattning för tjänsten i supportbanken.

Supporttjänst på Microsoft-appar för skola

Supporttjänst på Google-appar för skola

shutterstock_660004024_
microsoft Modern Work logo 2023
GfE-Partner-Badges-Horizontal