Integrationer

Koppla samman era skolsystem så att informationen automatiskt hålls uppdaterad. Vi kan koppla samman de flesta skolsystem som finns på marknaden och synkronisera informationen till Microsoft och Googles molntjänster.

flowsynctree_221227_72ppi

Integrationer med FlowSync

Likt ett träd hämtar vår integrationsmotor FlowSync information från rötterna och kopplar samman med  system som befinner sig i kronan. Flowsync ser till att informationen flödar, uppdateras, synkas och integrerar med rätt system. I kronan ser ni ett axplock av system vi idag kopplar till. FlowSync är också en plattform där du kan få en översikt samt administrera dina unika integrationer.

FlowSync

Koppla samman era system

Koppla samman era skolsystem så att informationen automatiskt hålls uppdaterad. Vi kan koppla samman de flesta skolsystem som finns på marknaden och synkronisera informationen till Microsoft och Googles molntjänster. Du får inte bara en effektivare och säkrare vardag utan även ett skönt Flow i verksamheten.

Fördelar med att ha en synk

Med en synk får ni ett förenklat dataflöde med samma data i samtliga system på ett standardiserat vis. Med enbart en datakälla minskar risken för fel och organisationen kan lägga sin värdefulla tid där den behövs.

Elevregister - Virituella klassrum

Med Eventful FlowSync skapas och underhålls samarbetsytor i Microsoft Teams och/eller Google Classroom. Undervisningsrummen får en gemensam namnstandard, skapas och uppdateras automatiskt samt följer en given livscykelhantering.

Elevregister - Skoltjänster

Inom skolan används ofta ett flertal olika tjänster bland annat lärplattformar, digitala läromedel, provtjänster och hjälpmedels-tjänster. Vi kan synka data från ert elevregister till de flesta system på marknaden.

Elevregister - Övriga tjänster

Övriga tjänster kan vara system kopplade till exempelvis elevhälsa.
Vi kan också skapa upp konton och grupper i AD och AzureAD.

Schemapublicering

Synkronisera schemat till Microsoft Outlook, Google Kalender eller ItsLearning. Eventful Schemapublicering hjälper er att koppla samman era kalendrar så att de automatiskt hålls uppdaterade. Att ha schemat i flera system ger elever och lärare möjlighet att se schemat i fler enheter så att de enklare kan se var de ska vara och när.

AD-synk

Eventful kan hjälpa er att synkronisera användare och grupper till en användarkatalog. Ofta använder vi ett elevregister som källa, men det kan också vara ett lönesystem eller annan datakälla. Det vanligaste scenariot är att användare (elever och personal) läses ut från ett elevregister och synkroniseras till antingen ett lokalt Active Directory eller till Azure Active Directory.

Kundcase

Sala kommun

"Vi fick hjälp av Eventful med administreringen men även kunskap om hur vi på bästa sätt kunde lösa våra utmaningar med hjälp av Microsofts ekosystem.  Eventful har hela tiden varit ett viktigt bollplank och har hållit oss i handen. Eventful har varit en rådgivare och handledare som pekat oss rätt. "

Johan Melin, Enhetschef Mediaenheten i Sala kommun

Vingåkers kommun

"Jag var såld innan skolan tittade på det. Det som var bra är att Eventful och Haldor erbjuder färdiga paketeringar för hur det hela ska sättas upp, och det är baserat utifrån erfarenhet och vad verksamheten behöver. Införandet gick snabbt och vi fick en bra guidning."

Dan Ulf, IT-chef i Vingåkers kommun

microsoft Modern Work logo 2023
GfE-Partner-Badges-Horizontal