Identity

Skydda användarnas digitala identiteter i organisationen samtidigt som användarna får en bättre användarupplevelse.

Digital Identitet

Genom autentisering verifierar man att användaren är den den utger sig för att vara, dvs. man bekräftar att användarens digitala identitet är dennes verkligen identitet.

Det är av yttersta vikt att endast rätt person från rätt organisation har åtkomst till system, servrar och data. Ännu viktigare är dock att inte fel person kan komma åt känsliga uppgifter. Organisationens storlek eller bransch kvittar, ingen har råd att förlora sina datatillgångar.

I vårt digitala samhälle blir vi allt mer beroende av program och tjänster. Det ökar antalet identiteter vi behöver hålla reda på, då varje tjänst ofta kommer med en egen identitet/inloggningsuppgift.

digital identitet
Smartphone,Face,Detection,And,Identification,(id),Concept.,Polygons,Padlock,With

Identitetshantering

Skapa rätt förutsättningar för din organisation så blir det enklare, bättre och säkrare.
Genom att samla användarna i organisationen och låta IT-administratörer tilldela en digital identitet till varje enhet, autentisera dem när de loggar in, ge dem behörighet att komma åt specifika resurser och övervaka och hantera dessa identiteter under hela deras livscykel.

Vi kan hjälpa er till en bättre användarupplevelse, ökad produktivitet och minskad administration och krångel.

Tjänster inom identitet

Man och kvinna med mobiler

Single Sign-On & AD FS

Fördjupande läsning I vår support-portal finns fördjupande artiklar till produkten. Här hittar du också massor med support-artiklar. Ta gärna en titt – vi älskar att hjälpa till! Klicka här Klicka här Klicka här

lösenordsbyte elevlistan

Lösenordshantering

Lösenordshantering är en produkt som visar användarinformation för elever i grundskolan och på gymnasiet. Informationen hämtas från det lokala AD. Lösenordshantering kan användas för att antingen byta lösenord på en eller flera elever eller enbart som en klasslista