Eventful bygger Teams-app tillsammans med Microsoft

PNGPIX-COM-Microsoft-Logo-Icon-PNG-Transparent-500x500

Under hösten har Eventful tagit fram ett bidrag till Microsofts Edu TEAMS Hackathon och vi är otroligt stolta över att ha varit en av 20 EDU partners som fått delta under detta event. Vi bygger tillsammans med Microsoft en app som kommer att möjliggöra återanvändning av kursmaterial i Teams for Education.
En av resurserna som flögs in från Microsoft i USA är Bill Bliss, huvudarkitekten bakom såväl Teams som Outlook.

Förra veckan skickade Eventful tre av våra utvecklare till Microsoft Hackathon. Daniel Andersson, Mikael Nilsson och Madelein Skoglund satt under fyra dagar tillsammans med 19 andra EDU partners och utvecklare från Microsoft vid Microsofts kontor i Akalla. Tillsammans med utvecklare från Microsoft har de påbörjat en app som kommer underlätta arbetet för lärare i skolan.

Appen kommer hjälpa lärarna att återanvända material som de skapat sedan tidigare till nästa termin eller läsår, genom att skapa en form av kurspaket som kan återanvändas. Därmed kommer läraren få mer tid över till att faktiskt undervisa.