Nyheter i Microsoft

1200px-Microsoft_Office_Teams_2018–present.svg_

Nu introducerar Microsoft fler funktioner och förbättringar i Teams!

Innehåll först, sedan elever
I vår kommer det en ny funktion för klassteam som skapas, vilket innebär att eleverna inte är med i teamet från början. Detta gör det möjligt för läraren att i lugn och ro fylla teamet med innehåll. Först när läraren klickar på aktivera i teamet kommer eleverna att läggas till.

0267b5b9-dbae-4623-836e-747061a11138.png

Veckobrev till föräldrar
Nu finns det en ny vårdnadshavarfunktion. Den gör att det varje vecka per automatik går ut ett veckobrev med information om vilka uppgifter som är aktuella för deras barn.

weekly-guardian-email.jpg

Uppgifter historik
Nu finns det en historikfunktion i uppgifter, som möjliggör att få en tidslinje med uppgifter om när eleven har jobbat med ett dokument, och när exempelvis inlämningar har skett.

Assignment-History.jpg

Resultatsammanställning
Det finns nu en ny flik i klassteam (Grade på engelska). Där kan man få en sammanställning på alla uppgifter som eleverna i det teamet har gjort, med enkel navigering direkt till elevernas arbeten. Man kan välja att se alla elever samtidigt eller att bara titta på en specifik elev.

Just nu är detta i betaversion, men det kommer att rullas ut inom de närmsta veckorna till er.

teams-grades-individual-progress.jpg

Raderat ett klassteam av misstag?
Vi får regelbundet in supportärenden om att lärare av misstag har raderat ett klassteam. Nu har vi en ny funktion som innebär att vi plockar upp alla automatskapade klassteam ur papperskorgen i samband med att synken går. De flesta har fått den här funktionen, men det kommer ta någon vecka till innan alla har fått detta.

Kontakta din kundansvarige på Eventful om du vill ha mer information kring något av ovan.
Du kan även läsa mer här