Segmenterade Adressböcker och Teamsprinciper

segmenterade adressbäcker

Med Eventfuls segmenterade adressböcker och teamsprinciper tar ni första steget mot en säkrare Microsoft 365 miljö. Med dessa två tjänster får ni ökad kontroll över användandet av Teams och underlättar för era användare i att hitta rätt och snabbt i organisationen.  

 

Vilket mervärde ger Eventful som samarbetspartner?

Eventful har ett tätt partnersamarbete med Microsoft och har arbetat med Teams sedan Microsoft släppte tjänsten.

Att segmentera era adressböcker i Exchange online underlättar arbetet för alla användare och ökar er säkerhet med hur information delas med rätt personer. I enkla drag innebär det att de namnförslag som dyker upp i Outlook och Teams, endast är de personer som användaren ska ha åtkomst till. Detta har stort värde för en organisation där känslig information delas, så som inom sjukvård och skola.  

Teamsprinciper hjälper organisationen att tilldela rätt inställningar i Teams utifrån typ av användare i organisationen. Det skapar även mervärdet att kunna anpassa Teams menyfält med appar och länkar, till tjänster speciellt anpassade för varje användartyp. 

 

Exempel på teamsprinciper:

  • Teamsprincip – Styr skapandet av privata kanaler. 
  • Mötesprincip – Styr vad användaren kan göra i ett möte, – Styr om elever kan ringa snabbmöten, – Stäng av möjligheten för elever att spela in möten. 
  • LivehändelseprincipKontrollera hur användarna kan hantera livehändelser.
  • Appbehörighet – Styr vilka appar användarna har tillgång till, -Stänga av de 3:e partsappar som inte ska kunna nås av användarna. 
  • Appkonfiguration – Styr vad som ska finnas i vänstermenyn.
  • Samtalsprincip – Kontrollerar samtalsfunktioner för användaren, -Stäng av möjligheterna för elever att ringa varandra. 

 

Vi stöttar er organisation för att anpassa och vara rådgivande, både i uppsättning av tjänst och användandet av tjänsten.
Boka en kostnadsfri rådgivning tillsammans med oss på Eventful så lyssnar vi på era behov och berättar mer om hur vi kan hjälpa just er.


/Team Microsoft på Eventful