Vi stödjer Nattvandrarna!

Nattvandrarna png

Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet som kan minska risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet.

Vi på Eventful stödjer nattvandrarna, för ungdomars säkerhet!

Så här skriver Nattvandrarna om deras organisation:
”Ibland lånar vi ut en mobiltelefon, skjutsar hem någon som kanske har druckit lite för mycket, eller i andra situationer där vi behövs. Självklart har vi regler för hur dessa möten går till, därför utbildar vi oss kontinuerligt.

Våra utbildningar handlar bland annat om bemötande, drogfrågor, konflikthantering samt lag och rätt. Tack vare att vi inte är några myndighetspersoner har vi lätt att skapa relationer till ungdomarna. Vi ses inte som det ”hot” som en myndighetsperson kan uppfattas vara.

Våra vandringar är helt ideella och fristående från myndigheter även om vi naturligtvis har kontakt med dessa. Vår vision är att vara en vuxen förebild där vi kan motverka användning av droger, våldsamhet och vandalism och samtidigt kunna leverera medmänskligt stöd för ungdomarna.”

Vill ni också bli nattvandrare?

Det här ger medlemskapet i Nattvandrare i Sverige:
• Ett kontaktnät med andra vandrargrupper i hela landet
• En demokratisk uppbyggd organisation med fokus på grundverksamheten, Nattvandring
• Möjlighet till att påverka, från vandrare via lokalförening till beslut på riksnivå
• Vi hjälper till med anskaffning av de sedan många år, välkända gula nattvandrarjackor, för att tydligt visa vilka vi är
• En olycksfallförsäkring för alla som är ute och vandrar
• Verksamhet på såväl riks som på regional nivå av engagerade människor, i över 25 år
• Ett blandat informationsutbud av olika slag
• En aktiv och informativ egen hemsida
• Utbildningar på regional nivå samt hjälp även på lokal nivå
• Gemensamhetsutbyte med likasinnade på möten och föreläsningar
• Låg medlemsavgift

 

Läs mer på Nattvandrarnas hemsida

Eventful stödjer Nattvandrarna