Webinar kring Microsofts Molndesign och MSMD AIR

Microsoft och Google e-postsäkerhet

Webinar kring Microsofts Molndesign och MSMD AIR

Vi kan alla vara överens om att världen digitaliseras i allt högre takt. Att lagra data i molnet är inte bara tidsbesparande, utan ofta också betydligt mer säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. Dock finns det såklart risker och saker att tänka på vid ett införande. Vad behöver du ha koll på?

Vår partner Microsoft vill underlätta användandet av molntjänster i olika sektorer genom lokala vägledningar anpassade för svenska förhållanden. Microsoft Circle of Trust – Risk och Sårbarhetsanalys vid införande av molntjänster.

Vi på Eventful tipsar om webinaret  ”Microsoft Molndesign AIR: Analys av Införande och Risk” (MSMD AIR). MSDS Air är det senaste tillskottet till Microsoft Molndesign.
MSMD AIR har som riktning att ge stöd till organisationer som står inför att göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). I syfte att identifiera risker, sårbarheter samt åtgärder för att minska dessa innan beslut tas om införande av en ny it-tjänst, som till exempel Microsoft 365.

Läs mer kring Microsofts Molndesign och MSMD Air här.

Webinaret kommer bland annat att gästas av Richard Oehme från Knowit som drivit arbetet med att utveckla materialet samt Daniel Akenine från Microsoft.

Registrera dig idag för att säkra din digitala plats!

Varmt Välkommen.

Registera dig här!

 

Du kan läsa mer om eventfuls erbjudande kopplat till Microsofts ekosystem här.