Dataskyddsombud på Eventful AB

Dataskyddsombudet (DSO) ska övervaka att regelverken kring GDPR och dataskyddsförordningen följs av företaget.

Exempel på ärenden som DSO arbetar med är:

  • Se till så personuppgifter hanteras korrekt.
  • Säkerställa att företaget följer bestämmelser
  • Upprätta interna styrdokument
  • Informera internt och extern samt vara rådgivande
  • OM dataintrång till exempel har skett, rapportera detta till Integritetskyddsmyndigheten inom 72 timmar

Du kan kontakta dataskyddsombudet på Eventful på patrik@eventful.se telefon +4672-9683015 om du har frågor eller synpunkter kring ovan nämnda punkter.