Digitala Nationella Prov (DNP)

DNP kommer att påverka samtliga huvudmän med skolverksamhet. Eventful vill hjälpa dig att få DNP på plats med befintlig teknik. Eventful hjälper idag tusentals skolor, både kommunala- och friskolor, att integrera sina skolsystem. Vår Synkmotor FlowSync ger dig full kontroll och flexibilitet kring vilken data som kopplas till vilka tjänster.
Redan från början har Eventful varit drivande och rådgivande i frågan kring Provisionering och federerad inloggning inför DNP. Genom Swedish Edtech Industry, Skolverket och Skolfederation har Eventful tydligt pekat på utmaningarna.

Eventfuls lösning för DNP-readyness

Vi kan se till att skapa en effektiv och säker uppkoppling till DNP. Vi gör detta från era befintliga lösningar via Skolfederation till Skolverkets Digitala Nationella Prov. Eventful knyter ihop ert systempussel med vår integrationsmotor FlowSync och skapar mervärde och synergier. Vi kan vägleda och rådgiva mot era verksamhetsmål.
Våra expertområden kopplat till DNP är:

Provisionering

Identitet och Single-Sign On

Enheter och Enhetshantering

Kartläggning och Rådgivning

Förvaltning och support

1

Analys

Kartläggning och analys

Tillsammans tar vi reda på var ni står idag, ritar kartan och sätter kursen utifrån era system och mål.

2

Skolverket

Skolfederation och Skolverkets Fidustest

Ni behöver koppla er via Skolfederation till Fidustest, vi ger er förutsättningarna och sätter upp.

3

Provtjänster

Vi koppla er till provtjänster via Eventful FlowSync. Nu kan ni skapa ett beteende och kunnande för digitala pedagogiska processer.

dugga
Digiexam

Redo för DNP?

Eventful har gjort en Checklista som stöd inför införandet, titta på den för att se om ni är redo för digitala nationella prov. Om ni skulle vilja ha hjälp av Eventful kring DNP så skicka gärna ett mail till oss på info@eventful.se

Kundcase

Henrik Hagström Watma Education

"Eventful stöttar upp oss på ett mycket bra sätt kring DNP. Vi har varit testskola där Eventful löst våra utmaningar och varit rådgivare på ett mycket bra sätt. Vi var en av de 17 enheter som klarade av samtliga moment som Skolverket satt upp för de digitala nationella proven."

Henrik Hagström, Watma Education

Senaste nytt kring DNP

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II. Den nya tidplanen innebär ett successivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024.

shutterstock_1244668339_

Bli DNP-ready

Hör av dig för rådgivning redan idag, så tar vi fram den bästa lösningen för er!

Ytterligare läsning om DNP

Watma Education och Eventful

Eventful vägleder Watma Education – Kundcase

”Eventful hjälper oss vara effektiva i vårt arbete.” Intervju med Henrik Hagström, Watma Education Henrik, vilka är Watma Education? Watma Education startade sin verksamhet 2013. Verksamheten består idag av Grundskola, Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Watma driver utbildningar på många orter under namnen Fria Läroverken, Nordic International School, Kronoberg Skola, KF-utbildning samt…

Läs mer
Tekniska förutsättningar DNP

Eventful Tipsar – Tekniska förutsättningar inför DNP

Tekniska förutsättningar inför Digitala Nationella Proven Vi på Eventful har tagit en aktiv roll inför de stundande Digitala Nationella Proven (DNP). Vi har fokuserat på smarta lösningar av Single-Sign-on och provisionering kopplat till DNP. Dock vill vi att du som huvudman ska ha de bästa förutsättningar för att få ihop…

Läs mer
DNP tillsammans med Microsoft

Eventful utvecklar kostnadsfri inloggningslösning för DNP tillsammans med Microsoft

Eventful utvecklar idag en kostnadsfri Azurelösning tillsammans med Microsoft för inloggning inför de Svenska Digitala Nationella Proven. Multifaktor en stor utmaning En stor utmaningen för små och mellanstora huvudmän är att få federerad inloggning med multifaktor på plats inför DNP, konstaterar Eventfuls VD Andreas Eng. Eventful utvecklar idag en lösning…

Läs mer

Lös frågan kring Identitet och enkel inloggning till DNP

Dags för värdeskapande Webinar kring Identitet och enkel inloggning till DNP! Eventful presenterar möjligheter kring hanteringen av Identitet och inloggning kopplat till Digitala Nationella Proven. Materialet presenterades i början av November på Skolfederationens seminarie kring Leverantörers lösningar. Vi fördjupar och förtydligar vad som krävs för att lyckas med DNP. Seminariet…

Läs mer
Digitala nationella prov DNP

Digitala nationella prov (DNP)

Intervju med Daniel Andersson, Utvecklingschef Eventful Digitala nationella prov, nedan nämnt DNP, väntar på lur runt hörnet och det kan vara mycket att behöva tänka på innan en skola är redo. Daniel har jobbat länge på Eventful med integration- och identitetsfrågor. Dessutom har han varit med som rådgivare till Skolverket i dessa frågor.  Daniel, vad skulle du…

Läs mer