Lösenordshantering

Slipp omvägen via IT-avdelningen

Lösenordshantering

Lösenordshantering är en hemsida som installeras i kundens miljö. Funktionen låter personal visa vilka elever som tillhör vilka klasser och deras initiala lösenord och (om funktionen har aktiverats) byta lösenord på eleverna.

Lösenordshantering ger personalen

  • Ökad produktivitet
  • Minskad administration
  • Bättre användarupplevelse
  • Minskat krångel

Vad är Lösenordshantering?

Lösenordshantering är framtagen för att förenkla lösenordshanteringen för organisationens IT-avdelning och lärare. Om en elev har glömt sitt lösenord hanteras lösenordsbytet av en administratör som snabbt och enkelt skapar ett nytt lösenord via webbtjänsten ”Lösenordshantering”. Lösenordet uppdateras direkt i organisationens lokala AD då tjänsterna är sammankopplade och eleven kan därmed återigen logga in. En stor fördel med att använda sig av tjänsten är att eleven inte halkar efter i skolarbetet på grund av åtkomstproblem. Dessutom behöver IT-avdelningen inte involveras i lösenordsbytet eftersom det sker lokalt på skolan, vilket sparar tid för samtliga inblandade.

Pojke med dator och hörlurar

Hur fungerar Lösenordshantering?

Tjänsten kan användas av administratörer som kan filtrera listan på klass, skola, eller en elev med namn eller personnummer. Administratören kan byta lösenord på en hel klass, exempelvis vid läsårsstart. Då skapas det automatiskt upp nya lösenord för valda elever. Klasslistan med lösenord kan enkelt skrivas ut och hanteras av läraren i klassrummet. Om en elev själv vill skapa ett nytt lösenord klickar administratören på elevens uppgifter, vilket gör att lösenordet blir redigerbart. Lösenordet skrivs alltid tillbaka till organisationens AD.

Lokalt på skolan

Byte av lösenord sker lokalt på skolan

Hela klassen

Byt lösenord på en hel klass

Autogenererat eller eget

Eleven kan själv välja sitt lösenord

Vem kan använda Lösenordshantering?

  • Skoladministratör
    • Har tillgång till alla elever på skolan.
  • Kommunadministratör
    • Har tillgång till alla elever inom kommunen (alternativt kopplade till tjänsten).
Människor och datorer

Fördjupande läsning

I vår support-portal finns fördjupande artiklar till produkten. Här hittar du också massor med support-artiklar. Ta gärna en titt - vi älskar att hjälpa till!

Supporttekniker
microsoft Modern Work logo 2023
GfE-Partner-Badges-Horizontal