Eventful synkar din Googlemiljö

shutterstock_1454414135_

Eventful och Google Workspace for Education

Bättre synkade användare och grupper

Eventful hjälper dig sedan tidigare att synka användare, Google Grupper och Classroom från ditt elevregister. Vi har nu lanserat FlowSync för samtliga kunder. FlowSync är nästa generation av integrationsmotor. Redan idag har de flesta Googlekunder gått över i FlowSynk. Resten är på god väg. Detta skapar bättre öppenhet, delaktighet för kunden och smidigare hantering.

Synkade grupper kan användas till utskick, för gruppstyrda principer i adminpanelen samt för inbjudningar, till exempel för att bjuda in era elever till rum i Google Chat och till Classroom för organisationer som inte har synkade Classroom. Eventful kan också skapa och synka användare i Google från elevregistret. Antingen med egna verktyg eller med Google Cloud Directory Sync.

Synkade Google Classroom

Google Classroom är Googles verktyg skapat för undervisning. Synkade Classroom sparar tid åt lärarna, det innebär att Classroom skapas automatiskt och användarna uppdateras varje dygn. Lärarna slipper därmed lägga till och ta bort elever manuellt om någon börjar eller slutar i klassen.Synkade Classroom ger också en enhetlig namnstandard för alla elever.  En fördel med synkade Classroom är att det finns ett ägarkonto som gör att det aldrig blir personbundet för en lärare som slutar att överföra ägarskap på sina Classroom till kollegor.

Livscykelhantering av Google Workspace

Livscykelhantering gör att ni som organisation kan välja hur länge konton och Classroom ska ligga inaktiva/arkiverade innan de raderas. Det går att ha en automatisk radering som förhindrar att konton som inte används ligger kvar år efter år. Samma sak gäller för synkade Classroom, ni kan välja att ha dem arkiverade en viss tid och därefter radera dem. När det gäller synkade grupper gör Eventfuls livscykelhantering att ni antingen kan radera grupperna när de inte längre är aktiva i elevregistretet eller låta dem få ett prefix som visar att gruppen inte längre är aktuell. Eventful och Google Workspace for Education skapar en trygg och smidig arbetsplats.

Digitala Nationella proven (DNP)

DNP kommer att påverka alla er huvudmän med skolverksamhet. Eventful vill hjälpa dig att få DNP på plats med befintlig teknik med Google i centrum. Med vår synkmotor FlowSync ger vi dig full kontroll och flexibilitet kring vilken data som kopplas till vilka tjänster vilket även inbegriper DNP. Redan från början har Eventful varit drivande och rådgivande i frågan kring Provisionering och federerad inloggning inför DNP. Läs vidare här.

Vi ser att Eventful och Google Workspace for Education skapar en fantastisk plattform att stå på. Nyfiken att kika mer på oss och få vår rådgivning?
Kontakta oss direkt till våra Googleansvariga Anna och Niclas eller boka rådgivning redan idag!

Anna Hansson – Eventful

Niclas Hansson – Eventful