Privacy Shield väntas ge en lösning i mars

Privacy shield

Privacy Shield väntas i mars ge en lösning kring dataövervakning till tredje land mellan EU och USA. Vi ser att detta pekar på en lösning som kan kopplas till den oro som funnits kring känslig persondata.

Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som träffades 2016. Det är en överenskommelse som innefattar dels ett antal särskilda principer om hur personuppgifter som förs över från EU till USA ska hanteras, dels olika slags översynsmekanismer för att se till att principerna följs.

”Baserat på att man tänker sig instifta en oberoende part som ska godkänna överföring av data om EU-medborgare så känns det minst lika bra som det vi har som skydd inom EU.”, kommenterar Daniel Andersson, utvecklingschef på Eventful.

Vi väntar oss ge er mer information inom kort och håller dig ajour kring utvecklingen. Dock väntas en ny överenskommelse vara klar i mars 2023. ”The new transatlantic data agreement would therefore be ready around March 2023.” US expected to publish Privacy Shield executive order

Ingen liknande nyhet har framkommit kring att hantera känslig information lokalt. På Eventful råder vi dessutom dig som ännu inte sett till molntjänster att ta kontakt med oss för en effektiv och säker hantering av persondata. Vi har sedan tidigare hjälp över hundra skolhuvudmän upp i molntjänster. Vi älskar nämligen Automatisering och GDPR-säkrad data.

Så skapar du rätt förutsättningar för din organisation med säkrare identiteter (eventful.se)

Identitetshantering hos oss

Genom att vi hjälper dig skapa rätt förutsättningar för din organisation så blir det enklare, bättre och säkrare.
Tillsammans samlar vi användarna i organisationen och låta IT-administratörer tilldela en digital identitet till varje enhet, autentisera dem när de loggar in, ge dem behörighet att komma åt specifika resurser och övervaka och hantera dessa identiteter under hela deras livscykel.

Vi kan hjälpa er till en bättre användarupplevelse, ökad produktivitet och minskad administration och krångel.

Kontakta oss för mer info eller för att kika på hur vi kan hjälpa dig!