Eventful – Teamsynk Skola

microsoft SDS advanced partner 2023

Eventful Teamsynk Skola är vår egna synk som kopplar samman elev-systemet med Microsofts School Data Sync (SDS).  Eventful Teamsynk Skola tillför att datakvaliteten ökar och att manuell hantering av data reduceras.

 

Varför använda SDS? 

Microsoft School Data Sync skapar upp virtuella klassrum i Microsoft Teams och håller teamen uppdaterade med lärare och elever.
Microsoft erbjuder School Data Sync utan kostnad till alla som har utbildningsmiljöer i Microsoft 365. Denna möjliggör en säker och tillförlitlig provisionering av lärare och elever till Microsoft Teams. Tillsammans med Eventfuls hjälp plockas rätt information ut från huvudmannens elevregister och förser SDS med data. Lärarnas Team för klasser och undervisningsgrupper hålls uppdaterade med rätt medlemmar som tex. när en ny elev börjar blir den automatiskt medlem i de grupper och klasser som den ska tillhöra.
 

 

Why Eventful?


Eventful har i över 10 år samarbetat med Microsoft och har fördjupad erfarenhet av hur Microsoft 365 används och fungerar ihop med skola i Sverige. Eventful har regelbundna samtal med Microsoft i Sverige och Microsofts egna Education Team i USA och pratar direkt med utvecklarna som arbetar dagligen med School Data Sync och andra specialiserade tjänster för skola, så som uppgifter och insights i Teams.

Eventful har också utvecklat en egen synkmotor kallad FlowSynk där du som kund får full kontroll och överblick över vilken data som hämtas från ert elevregister och skickas vidare till Microsoft.  

Under åren har även Eventful utvecklat speciella funktioner för att anpassa Microsofts tjänster ännu mer efter den Svenska marknaden. Där ger Eventful ett unikt mervärde i att använda School Data Sync och Teams for Education.

 

Andra punkter som vi bidrar med:

 • Anpassad arkivering där alla medlemmar behåller åtkomsten till arkiverade team
 • Anpassade behörigheter i Exchange, Sharepoint och Teams
 • Utbildningar för era nyckelpersoner för hur lärare bäst kan arbeta med Microsofts olika tjänster för skola. 
 • Synkade samarbetsytor för personal 

 

Varför synkade Teams? 

 • Likvärdighet – Teams skapas för alla, inte enbart de som väljer det.
 • Namnstandard – Alla elever får samma namnstandard på sina Teams, vilket skapar en tydlighet för eleverna.
 • Tydlig struktur – Alla lärare och elever får samma tydliga Teamsstruktur oavsett skola, lärare, årskurs eller klass.
 • Integrationer till andra system – Eventful kan hjälpa er med andra integrationer mot andra skolsystem, ex SSO till samtliga skolsystem.
 • Lärarna sparar tid – Lärarna slipper hantera Teamen, detta gör Eventful, ”många bäckar små” blir till slut flera hundra timmar i administration för lärarna.
 • TeamSynk+ Flikar & Kanaler – (Separat tjänst) – Eventful kan skjuta ut automatiserade flikar och kanaler för era Teams.
 • Schemasynk – (Separat tjänst) – Vi synkar alla elevers lärare till varje individs Outlook kalender. Enkelt att nå sitt aktuella schema för både elever och lärare.
 • Teamsynk Organisation – (Separat tjänst) – Skapa dynamiska team för hela organisationen. Styr upp hela organisationens team med dynamiska team med namnstandard, livscykelhantering och beställningsflöde 

 

Boka en kostnadsfri rådgivning tillsammans med oss på Eventful så lyssnar vi på era behov och berättar mer om vad vi kan hjälpa er med. 

 

/ Team Microsoft på Eventful