Vi är först ut med nästa steg inför DNP!

ung skolpojke säger yeah och höjer knynäven i luften.

Eventful har idag tillsammans med Skolverket och Fria Läroverken  genomfört de allra första fullskaliga testerna av digitala nationella prov!
Att få möjlighet att vara med på de allra första testerna var otroligt lärorikt och viktigt för oss och vi är nu mer säkra än tidigare på vår förmåga att hjälpa våra kunder med provisionering, inloggning och rådgivning när det kommer till digitala nationella prov.

 

Hur gick det i praktiken till?

Vi startade med automatisk provisionering av elever, lärare och en rektor till provtjänsten via vår provisioneringsklient, som är en delmodul i FlowSync, vår egna synkmotor. Sedan utfördes alla de aktiviteter som kommer att genomföras när de första digitala proven går av stapeln under 2024.

Rektor, spelad av Henrik Hagström på Fria Läroverken, administrerade sina lärare och såg till att de fick rätt roller i plattformen.

Efter detta loggade vår operativa chef Andreas Eng in som lärare och såg till att rätt elev tilldelades rätt prov.

När provet väl skulle skrivas visade vår utvecklingschef Daniel Andersson var skåpet skulle stå genom att bergsäkert klara av frågan kring vilken som är Norrbottens landskapsblomma.

När Daniel väl lämnat in sitt prov fick Andreas äran att rätta detta innan resultatet rapporterades till rektor Henrik. Andreas och Daniel övervakades av vår eminente utvecklare Mikael Nilsson som såg till att våra utvecklade lösningar för provisionering och inloggning fungerade precis som de skulle.
Ett fantastiskt resultat.

 

Vill du bli redo för digitala nationella prov,  fyll i här så hjälper vi dig.

 

/ Team Eventful