Education

Eventful helps thousands of schools, both municipal and independent schools, to integrate their school systems. Let us help you to release your valuable time for teaching!

Modern workspace

Let us help you choose the right computer based on your conditions, add device management, licenses and support to get a complete delivery of the school's IT workplace.

Support

We offer both technical and operational support. Through our portal at Freshdesk, you get help with problems and questions within Microsoft and Google.

Identity

Simplify the management of the users and its lifecycle management. A federated login simplifies both for the end user and protects the organization against shared passwords.

Training

Våra utbildare är pedagoger i grunden, med lång erfarenhet av både undervisning och hur man arbetar med molntjänster i skolan. I våra utbildningar använder vi alltid konkreta exempel som går att relatera till skolverksamhet.

Eventful is the leading supplier in Sweden of system integrations for Microsoft 365 and Google Workspace

Eventful facilitates digital everyday life at school

We are a knowledge company that works with cloud services and integrations in municipal and independent schools based on Microsoft 365 and Google Workspace.

We have helped over 100 municipalities get started with cloud services - are you our next customer?

Work easily and cost-effectively - regardless of role in the school!

IT-chef

Ökad datakvalitét utan mellandatabaser, förenklad förvaltning med lägre kostnader, dataflöden med färre felkällor.

IKT-strateg

Sammanhållet systempussel, en inloggning till samtliga skolsystem, samma data i olika system, förenklad administration.

Skolledare

Vi ser till att ni får en likvärdig och tydlig skolstruktur i Microsoft Teams och Google Classroom vilket frigör mer tid till kärnuppdraget och en minskad administration.

Pedagog

Spara tid genom automatskapade Google Classroom eller Microsoft Teams, färdig uppsättning av flikar och skolbehörigheter på de digitala klassrummen.