Fri åtkomst till Google Meet’s premiumfunktioner upphör.

Fri åtkomst till premiumfunktioner upphör.

Fri åtkomst till Google Meet’s premiumfunktioner upphör 30 september 2020. Vi kan hjälpa er om ni vill ha kvar samma funktioner!

Från och med pandemins start bjöd Google på fri åtkomst till större möten och livestreaming i Google Meet. Först skulle användare få fri tillgång till premiumfunktionerna fram till sommarlovet sedan förlängde Google erbjudandet till 30 september. Det har underlättat för undervisningen och dessutom har lärare fått prova på funktioner i Google Meet de inte hade innan.

Premiumfunktionerna omfattade:

  • Större möten för upp till 250 deltagare
  • Livestreaming för upp till 100 000 tittare på domänen
  • Inspelning av möten på Google Drive för att dela med personer som inte kunnat delta

Vad händer nu?

Fri åtkomst till Google Meet’s premiumfunktioner upphör 30 september 2020. Från och med den 1 oktober 2020 så återgår du till standardfunktionerna för G Suite for Education Meet om din domän inte har G Suite Enterprise for Education.
Däremot har Google sett att behovet av inspelningen fortfarande kommer vara stort så inom kort kommer de släppa en ny funktion för detta. Resultatet kommer bli funktionen ”tillfälliga inspelningar”. Dock kommer ”tillfälliga inspelningar” till G Suite for Education först senare i år. Där kan alla mötesvärdar spela in ett möte och dela inspelningen inom domänen i upp till 30 dagar innan videon löper ut.
I gengäld kommer Google fortsätta erbjuda kostnadsfria premiuminspelningar tills nya funktionen släpps.

Standardfunktionerna omfattar:

  • Möten med upp till 100 deltagare
  • Ingen livestreaming
  • Åtkomst till möten via uppringning (endast USA)
  • Textning, aktiveras av tittaren

 

Vad behöver jag göra för att behålla premiumfunktionerna?

Om du vill fortsätta använda alla avancerade Google Meet-funktioner efter den 30 september 2020 kan du kontakta Eventful och uppgradera till G Suite Enterprise for Education. Hör av er till farkas@eventful.se för mer info om licensen.

Här kan du läsa mer om vilka Googletjänster vi kan hjälpa er med.