Google Grupper kompletterar OU:n

google_PNG19644

Ni har väl inte missat att Google nu har öppnat upp för möjligheten att kontrollera appar på gruppnivå? Tidigare kunde detta bara göras på OU:nivå, men nu går det att lägga till appar även på gruppnivå.

Funktionen möjliggör för administratörer att lägga till appar på specifika grupper som inte redan har tillgång appen. Däremot kan funktionen inte ta bort åtkomst från en användare som redan har åtkomst via en domän eller eln OU-nivåinställning. Gruppkontrollen är alltså ett komplement men kan inte ersätta en genomtänkt och fungerande OU:struktur.

Källor: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2018/12/control-g-suite-apps-using-google-groups.html?m=1