Google släpper nya avancerade inställningar för lösenordshantering

google_PNG19644

När det kommer till att att skydda onlinekonton är ett starkt lösenord den första försvarskoden. G Suite-administratörer kan redan nu sätta policys för minsta och maximala längd för lösenord för sina användare. Nu lanserar Google ytterligare policys som möjliggör strängare lösenordskrav för ökad säkerhet på användarnas G Suite-konton.

I den nya lanseringen från Google kommer nedan policys finnas tillgängliga i administratörskonsolen under Säkerhet> Lösenordshantering.

Kräv att användarna sätter ett starkt lösenord
Administratörer kan redan nu se vilka lösenord i domänen som är svaga. Aktiverar man denna inställning får administratörer även möjlighet att tvinga användare med svaga lösenord att ändra dem.
Tipsa dina användare om hur de sätter ett starkt lösenord

Observera att denna inställning är AV som standard.

Bestäm när ny policy om lösenordslängd och styrka ska trädas i kraft
Som standard tillämpas de nya kraven på lösenordslängden och styrkan nästa gång en användare ändrar sitt lösenord. För att tillämpa den nya lösenordpolicyn snabbare kan du som administratör kräva att användarna uppdaterar sina lösenord vid nästa inloggning. För att aktivera det markerar du rutan bredvid ”Starta tillämpning av lösenordspolicy vid nästa inloggning.”

Förhindra att användare återanvänder gamla lösenord
För att förhindra återanvändning av lösenord rekommenderar vi att du inte kryssar i rutan för ”Tillåt återanvändning av lösenord”.

Tvinga användare att ändra sina lösenord efter ett visst antal dagar
Om du är osäker på om du behöver göra det eller inte, rekommenderar vi att du lämnar den här inställningen som ”Upphör aldrig att gälla”.