Hantera åtkomst till tredje parts appar – Google

appar med google

Big News Google användare!

Nu kan ni begränsa och hantera åtkomsten till tredje parts appar. Detta är något vi önskat länge för våra kunders skull och som vi anser har en betydande förändring.

Information från Google

Med åtkomstkontrollerna för appar i administratörskonsolen kan du hantera vilka appar från tredje part användarna kan få åtkomst till med sitt Google Workspace for Education-konto och vilka kontouppgifter dessa appar kan begära. Utöver dessa förbättringar kräver vi att administratörer granskar och bekräftar sina nuvarande åtkomstinställningar för appar från tredje part senast den 31 juli 2023.

 

Vad innebär det rent praktiskt?

  • Begränsad åtkomst till okonfigurerade appar för användare som har angetts vara under 18 år: Användare som har angetts vara under 18 år i åldersbaserade åtkomstinställningar måste begära åtkomst till appar som inte redan har konfigurerats med en betrodd, begränsad eller blockerad inställning i administratörskonsolen. Du kan granska begäranden och konfigurera inställningar för att bevilja åtkomst. Läs mer

 

  • Valfri åtkomst till okonfigurerade appar som enbart begär grundläggande profilinformation: Du kan välja att låta användare som har angetts vara under 18 år hoppa över att begära åtkomst till alla okonfigurerade appar som enbart ber om grundläggande profilinformation i autentiseringssyften. Dessa appar är tillåtna för användare som har angetts vara under 18 år utan ytterligare konfiguration från din sida. Läs mer

 

  • Olika typer av åtkomst för olika användare: Du kan konfigurera åtkomst till appar från tredje part på olika sätt per organisationsenhet. Läs mer

 

Om det är något du funderar på eller behöver support kring så är det bara att höra av dig till oss!


Kontakta oss

 

/Team Eventful