Kontoskapande i Google med Eventful SkolSynk

Kontoskapande för Google

Eventful SkolSynk (ESS) kan förutom att skapa och uppdatera grupper och Classroom även generera kontoskapande i Google.

Synka användare från elevregister för kontoskapande i Google

Utifrån källdata skapar Eventful SkolSynk konton i Google med visningsnamn, e-postadress och rätt organisationsenhet. Fördelen med att synka användare från elevregistret istället för att skapa dem manuellt i Google är att organisationen sparar tid och användare inaktiveras automatiskt när de inaktiveras i elevregistret. Med ESS kan ni även välja om och när användare ska raderas från Google, för att slippa hålla reda på gamla inaktiva användare.

Vad får användaren för lösenord?

Använder ni Eventful SkolSynk för kontoskapande i Google får användaren automatiskt ett lösenord på minst åtta tecken. Ni kan även välja att alla nyskapade konton ska få ett standardlösenord. Sist men inte minst går det också att välja att ett lösenord ska skapas helt slumpartat för den nya användaren. Där går det att ställa in om ni vill att lösenordet ska innehålla enbart versaler, gemener och siffror, utan specialtecken.
Efter att användaren fått ett lösenord tilldelat till sig kan ni ställa in om ni vill att användaren ska skapa ett eget lösenord efter det eller inte.

Hur tas ett användarkonto bort om tex en elev slutar?

När ett konto inaktiveras i elevregistret kommer efterföljande synkronisering i Eventful SkolSynk att inaktivera det i Google. Ni kan även justera en inställning i konfigurationen så kontot raderas när det legat inaktiverat en förutbestämd tid. I inställningen väljer ni själva hur lång tid kontot ska vara inaktiverat innan det raderas.

Självklart kan vi hjälpa er att sätta upp Google Cloud Directory Sync (GCDS) om ni hellre vill synkronisera från ett AD än ett elevregister.

Var detta intressant kanske även artikeln om 2-faktorsinloggning med Single Sign-On kan vara lässnyttig för er.

För att komma i kontakt med oss besök gärna Eventful.se/om-oss. I detta ärende kan Ola bäst svara på offert- och paketeringsfrågor medan Anna är en fena på Google.

Glöm inte att följa oss på Linked In för att ta del av vår löpande uppdatering kring Microsoft och Google med mera!