Kurspaket – Integritetspolicy

Vilken information hanterar Eventful Kurspaket och hur används denna information?

Svar:  Eventful Kurspaket hämtar information från Microsoft Graph, bland annat information om vilka teams användaren är medlem i och dess innehåll, för att tillåta användaren att bygga kurspaket. Eventful Kurspaket behöver tillgång till användarens OneDrive för att spara kurspaket.

Global administratör för tenanten tilldelar följande rättigheter till Eventful Kurspaket:

  • Läsa användarens profildata
  • Läsa användarens grupptillhörighet
  • Läsa och skriva de filer användaren har tillgång till
  • Läsa och skriva uppgifter

Vilken information lagrar Eventful Kurspaket?

Svar: Eventful Kurspaket lagrar kurspaketets data på användarens personliga OneDrive. Ingen annan användardata eller information lagras av Eventful Kurspaket.

Hur hanterar Eventful Kurspaket platsdata?

Svar: Eventful Kurspaket använder inte eller samlar in data som är relaterade till din geografiska plats.

Hur hanteras personuppgifter i Eventful Kurspaket?

Svar: Nej, Eventful Kurspaket underhåller inte användardata.

Delar Eventful Kurspaket personlig information?

Svar: Nej, eftersom ingen personlig information underhålls av Eventful Kurspaket delar vi inte personlig information med någon.

Samlar reklamföretag data från Eventful Kurspaket?

Svar: Nej, Eventful Kurspaket delar ingen data med reklamföretag.

Använder Eventful underleverantörer eller analysföretag?

Svar: Eventful samlar in statistik som visar hur mycket Eventful Kurspaket används med hjälp av Microsoft ApplicationInsights. Eventful Kurspaket delar ingen data med underleverantörer eller analysföretag.

Kontaktinformation: info@eventful.se