Microsoft Lists

Microsoft lists

”Microsoft Lists” är ett verktyg du lägger till i en Teams-kanal eller använder som ett fristående program. Listorna hjälper dig att organisera ditt och andras arbete och håller reda på information enkelt och smart. Ett perfekt verktyg för att modernisera och strukturera ditt klassrum som lärare!

Skapa listor som du vill i ”Microsoft Lists”

Ladda ner appen ”Microsoft Lists” under appar i Teams. Därefter skapar du dina listor precis som du vill ha dem. Välj att skapa utifrån tomma listor där du bygger upp innehåll, struktur och design själv eller utgå från befintliga mallar som redan finns i appen. Du kan även utgå ifrån olika mallar som redan finns eller välja att infoga ett kalkylblad från excel. Göra listan precis så komplex eller enkel som du vill ha den för att det ska passa dig och dina elever.

Skapa egna vyer

När du skapar egna vyer i dina listor kan du snabbt och enkelt sortera och filtrera utifrån de kriterier du väljer. Nyligen släpptes även kalendervyn vilket möjliggör funktionalitet för att skapa en delad kalender direkt i ett Team. Detta kan användas till kalendarium, provkalendrar och mycket annat. Vi har exempelvis sett kunder använda listor till vikariehantering, bokning av surfplattor och ärenden till vaktmästaren med mera.

Microsoft lists

Dela dina listor

Antingen skapar du listorna direkt i ett Team, och då har medlemmar och ägare automatiskt åtkomst till listorna.
Eller också styr du behörigheterna i den enskilda listan ifall du vill att bara vissa ska kunna redigera den. Du kan även skapa listor i den fristående appen och bjuda in de kollegor du vill.

Läs gärna mer om Microsoft Lists här eller boka ett möte med oss om hur vi kan hjälpa er vidare med era funktioner på bästa sätt i Microsoft Teams. Maila tobias@eventful.se för mer information.

 

Besök vår hemsida www.eventful.se