Nyheter i Microsoft Stream

Stream 2.0

Två versioner

Idag finns det två versioner av Microsoft Stream. En som är den gamla klassiska versionen som är ett fristående verktyg för att dela och redigera videos i Microsoft 365. Under 2021 släpptes en ny version som på sikt kommer ersätta den gamla som är mer integererad och lagrar alla videos direkt i Sharepoint. 

Microsoft Stream som bygger på Sharepoint (den nya versionen) beskrivs som den nya intelligenta videoappen i Microsoft 365. Denna har nu en ny grund för att skapa bättre integrationer med program i hela programsviten. Du skall kunna skapa, dela, upptäcka och hantera videos lika enkelt som i vilket annat Office dokument. 

Microsoft Stream klassisk (gamla versionen) är inte ansluten till andra Microsoft 365 tjänster, här lagras videos separat. De laddas upp och hanteras i Stream och därefter kan de delas med länkar till andra verktyg i Microsoft 365.  

Vill du veta mer?

 

Om du vill läsa mer om vilka planer Microsoft har med Stream kan du kika på denna artikel hos Microsoft.
Funktioner i Microsoft Stream (på SharePoint) – Microsoft Stream | Microsoft Docs 

Utvecklas för nya Stream

Här är några funktioner som utvecklas för nya Stream. 

 • Stöd för DLP policys 
 • Känslighetsettiketter för att skydda videofiler 
 • eDiscovery exportera avskrifter från videos. 
 • Analysera Videos – vilka har tittarna sett 
 • Spellistor 
 • Sök videos utefter avskrifter i Microsoft 365 sök 

Här är några funktioner som idag endast finns i nya Stream. 

 • eDiscovery från videos baserat på metadata (Sharepoint) 
 • Legal hold 
 • Kvarhållningsprinciper 
 • Analysera video – see who have watched a video. 
 • Analysera video – trender från tittare över tid 
 • REST API 
 • Uppspelning av videos direkt I Onedrive for Business mobilapp. 
 • Uppspelning av videos direct i Teams 
 • Videorekommendationer 
 • Videos delade med mig 
 • Delningslänkar för hela organisationen 
 • Delningslänk utanför organisationen (publika). 
 • Delning till gäster i organisationen. 
 • Bygg din egen video-portal 

https://docs.microsoft.com/sv-se/stream/streamnew/portals-guide-video-portal 

 • Sök videos via metadata i Microsoft 365 sök 
 • Sök efter mötesinspelningar via avskrifter I Microsoft 365 sök 

  Ta gärna en kontakt med oss kring hur du och din organisation kan få ut maximalt värde av Microsofts Ekosystem.
  Kontakta Eventful för rådgivning