Office 365-app  OneNote Staff Notebook

Skapa OneNote Staff Notebook snabbt & enkelt direkt i skolportalen

Skapa och använd en OneNote Staff Notebook som sparas i SharePoint, med hjälp av Eventfuls app. Detta minskar administrationen till ett minimum!

OneNote Staff Notebook är ett smart dokumentationsverktyg för förskolechefen och rektorn att på ett strukturerat och smidigt sätt dokumentera enhetens arbete. Eventful erbjuder en app som snabbt och enkelt skapar upp en helt färdig OneNote Staff Notebook i skolportalens personalrum.

I OneNote Staff Notebook kan förskolechefen och rektorn dokumentera viktiga rutiner och policies samt enkelt distribuera innehåll till respektive medarbetare. Alla vid enheten kan tillsammans dokumentera olika sorters möten, ex APT, på en gemensam yta vid enheten. Det finns även privata avsnitt för varje medarbetare där chef och medarbetare kan dokumentera gemensamma överenskommelse som ex utvecklingssamtal etc.