Segmenterad Administration från Eventful

shutterstock1(36ppi)

Segmenterad Administration från Eventful (Microsoft 365) 

Många organisationer har behov utav att delegera administrationen av vardagssysslor till personer närmare aktuell del av organisationen. Vår kännedom om våra kunders miljöer via våra synktjänster ger oss insikt i roller, grupper och skolor och kan utifrån det skapa en struktur där en lokal IT-supportperson kan utföra sina uppgifter enklare, begränsat till just sin skola. 

 

Intune for Education 

Genom att ge supportpersoner tillgång till Intune for Education, en portal för enklare hantering av enheter i Microsoft Intune, får de ett tydligt verktyg för att utföra enklare underhåll av användare, enheter och applikationer.  

 

Användarhantering 

Genom våra synktjänster kan vi se till så supportpersoner ser endast användare och klasser kopplade sin skola. Via portalen kan man se vilka kurser och klasser användare tillhör, vilken dator de har samt vilka datorer användaren loggat in på. Om så önskas kan man även aktivera möjligheten att byta lösenord för användare på sin skola, utan att få rättighet att byta lösenord för andra användare i organisationen. 

 

Enhetshantering 

Som supportperson kan du också se de enheter som tillhör din skola, samt ha möjlighet att utföra vissa aktiviteter, så som att se senast inloggade användare, utföra en reset eller omstart, eller läsa ut BitLocker-nycklar om det behövs för lokal felsökning av datorn. 

 

Applikationshantering 

Det finns ofta ett behov utav att administrera tilldelning av applikationer i olika nivåer. I tjänsten Segmenterad Administration ingår möjligheten att ange om en applikation skall administreras centralt av IT, av alla lokala IT-supportpersoner eller supportpersoner för en enskild skola. 

 

Kontakta oss 

Vill du veta mer om Segmenterad Administration eller Modern Arbetsplats från Eventful?
Klicka här för att boka ett möte.

 

/ Team Modern Arbetsplats