Skapa Teams och Classrooms direkt i SchoolSoft

schoolsoft
Jobbar ni med Google Classroom eller Microsoft Teams, eller har ni kanske planer på att göra det?
Visste du att vi har en integration mellan SchoolSoft och Microsoft Teams och Google Classroom? Integrationen består av två delar; en del i SchoolSoft där administratörerna enkelt och smidigt hanterar grupper, som sedan skapas upp som klassrum i Teams eller Google Classroom. I den andra delen, som utförs i Microsoft Teams eller Google Classroom, kan lärare till exempel planera, resultatrapportera och lämna feedback på uppgifter som kan läsas över till SchoolSoft.
Några nya funktioner:
  • Ny sida där administratörerna kan skapa och hantera klassrum
  • Klassrum skapas baserat på schemat
  • Redigera namnet på klassrum och lägg smidigt till eller ta bort personal
  • Funktion för att hämta in uppgifter, resultat och feedback
  • Enkelt för vårdnadshavare att ta del av uppgifter och resultat i realtid i appen eller på webben
  • Koppla kunskapskrav och centralt innehåll till uppgifterna från Google Classroom