Skolmatchning i Plagiatrapporter

Skolmatchning i Plagiatrapporter

Plagiatrapporter skannar elevers arbeten och upptäcker potentiell plagiering. Tjänsten varnar dig när en matchning mot elevens arbete hittats.

Plagiatorrapporter

Plagiatorrapporter i Google Classroom och Uppgifter kontrollerar en elevs arbete mot miljarder webbsidor och böcker. Den upptäcker även potentiell plagiering om ett dokument innehåller tecken från andra alfabet eller skrivsystem.
Förutom att den kontrollerar elevarbeten för matchningar mot webbsidor och böcker så kan Plagiatrapporter nu söka efter matchningar mot ett arkiv med studentarbeten inom din domän. Skolmatchning aktiveras av en administratör. Därefter läggs inlämnade uppgifter automatiskt till i ditt skolägda, privata arkiv efter att en plagitarapport har körts. Om en skolmatchning upptäcks flaggas detta upp för läraren att granska.

Tjänsten ingår för licensen Google Workspace for Education Plus samt för Teaching and Learning Upgrade.

Vill ni ha hjälp med licenser, kontakta gärna licenser@eventful.se eller kika in hos Eventful

 

Läs mer Skolmatchningar här.