Synkade Classroom med Eventful SkolSynk

Synkade Classroom

Eventful SkolSynk skapar och synkroniserar Google Classroom automatiskt utifrån underlaget i elevregistret. Synkade Classroom sparar mycket tid och huvudbry!

Varför synkade Classroom?

Väljer ni att synka Classroom med hjälp av Eventful SkolSynk skapar synken upp rummen för alla lärare och elever, inte enbart för de lärare som väljer det. Det gör att det blir en likvärdighet genom hela skolan med samma namnstandard i varje Classroom, vilket skapar en tydlighet för eleverna. Eventful hanterar och uppdaterar medlemmarna kontinuerligt i Classroom. Lärare slipper alltså själva skapa alla Classroom och en synk kontrollerar varje dygn vilka elever som ska vara medlemmar i aktuellt Classroom. Resultatet blir ofta flera hundra sparade timmar i administration för organisationen. 

Ytterligare en fördel med synkade Classroom är att det finns ett ägarkonto som gör att ett Classroom inte blir föräldralöst. Fördelen är att det aldrig blir personbundet för en lärare som avslutar sin anställning att överföra ägarskapet på sina Classroom till sina kollegor. Den nya läraren synkroniseras automatiskt in i befintliga Classroom. 

När ni väljer tjänsten ”Eventful synkade Classroom” får ni även support på samtliga Google Workspace-appar som skolan brukar använda. Dessutom kan Eventful hjälpa er med andra integrationer mot andra skolsystem, ex Single Sign-On (SSO) till samtliga skolsystem.

Varför Eventful?
Eventful har gedigen specialistkunskap gällande Microsoft 365 samt Google Workspace för skola och kan hantera integrationer mot Sveriges samtliga skolsystem. Eventful har hittills hjälpt över 100 kommuner att sätta upp, integrera och använda Microsoft 365 och Google Workspace for Education med olika skolsystem. Medarbetarna vid Eventful har djup teknisk kunnande i molntjänster samt bred kunskap för skolverksamhet.

För att få mer information eller förfrågan om offert, hör av er till ola@eventful.se.
Läs gärna mer ingående frågor om tjänsten i vår FAQ för Eventful SkolSynk.