Single Sign-On & AD FS

Det finns en rad positiva fördelar med centraliserad inloggning. Med en identitet minskar risken för förlorade inloggningsuppgifter, förvirring kring vilken identitet som skall användas för vilket system, samt att inloggningsmetoden blir standardiserat oavsett system.

Läs mer

Lösenordshantering

lösenordsbyte elevlistan

Lösenordshantering är en produkt som visar användarinformation för elever i grundskolan och på gymnasiet. Informationen hämtas från det lokala AD. Lösenordshantering kan användas för att antingen byta lösenord på en eller flera elever eller enbart som en klasslista

Läs mer