Single Sign-On & AD FS

Single Sign-On & AD FS En inloggning till flera tjänster Single Sign-On med AD FS AD FS är en funktion och webbtjänst i operativsystemet Windows Server som tillåter delning av identitetsinformation utanför ett företags nätverk. Det autentiserar användare med deras användarnamn och lösenord. AD FS ger användaren Ökad produktivitet Minskad administration Bättre användarupplevelse Högre användningsgrad…

Läs mer

Lösenordshantering

lösenordsbyte elevlistan

Lösenordshantering är en produkt som visar användarinformation för elever i grundskolan och på gymnasiet. Informationen hämtas från det lokala AD. Lösenordshantering kan användas för att antingen byta lösenord på en eller flera elever eller enbart som en klasslista

Läs mer