Teamsnyheter från Microsoft

1200px-Microsoft_Office_Teams_2018–present.svg_

Nu kommer det flera nya funktioner till Teams!

Privata kanaler
Gör det möjligt för användare att skapa kanaler i befintliga team som kan visas och nås av endast utvalda medlemmar i teamet.

Multiwindow
Möjliggör för användarna att bryta ut chattar, möten, samtal eller dokument i separata fönster för att det ska bli lättare att jobba i Teams. Multiwindow – funktioner kommer att börja lanseras i början av nästa år.

Teamsklienten för Linux
Kommer i en previewversion senare i år. Klienten kommer att stödja huvudfunktioner som chattar, möten och samtal, så att personer som använder Linux-klienten på jobbet eller utbildningsinstitutionen, kan samarbeta med andra i Teams.

Fästa kanaler
Senare i år kommer även möjligheten att fästa kanaler som favoriter så man lätt kommer åt dem.

Microsoft whiteboard
är nu allmänt tillgängligt i Teams-möten via delaknappen. Detta ger team en oändlig digital canvas för mötesdeltagarna att skapa idéer och samarbeta, oavsett om de är i samma rum eller arbetar på distans.

Policypaket
gör det enklare att tilldela principer och se till att användarna har åtkomst till de teamfunktioner som de behöver. IT-administratörer kan tilldela ett policypaket, (en samling fördefinierade principer och principinställningar), till användarroller i organisationen. Den första uppsättningen policypaket är tillgängliga nu och är utformade för roller i skolan.