Swedish Edtech Industry väljer in Andreas Eng till styrelsen

Andreas Eng profilbild

Den 30 maj höll branschorganisationen Swedish Edtech Industry årsmöte där två nya ledamöter valdes in i styrelsen och en ny valberedning tillsattes. Vår grundare Andreas Eng är ett av nytillskotten!

 

Citat taget ur Swedish Edtech Industry pressmeddelande:

”- Efter vårt sjätte år som branschförening uppgår vi till över 100 medlemsbolag, säger Örjan Johansson, ordförande i styrelsen. Valberedningens uppdrag har varit att få en bred representation från branschens alla segment och en kontinuitet i branschorganisationens arbete. Vi vet att vårt arbete är viktigt för att vi ska kunna ta till vara på digitaliseringens möjligheter för det livslånga lärandet och tillsammans med utbildningssektorn verka för förnyelse och utveckling för mesta möjliga nytta och värde.”

Andreas Eng är grundare av företaget Eventful och har lång erfarenhet av arbetet med olika integrationslösningar mellan digitala system inom svensk skola. Han kommer bland annat bidra med sin kompetens gällande just integrationsstandarder och metoder.”

 

 

Läs hela Swedish Edtech pressmeddelande från 1 juni här.

 

/Team Eventful