Eventful och Google Workspace for Education

Eventful hjälper idag både kommuner och friskolekoncerner med systempussel och digitala ekosystemet

Synka användare och grupper

Eventful hjälper dig att synka användare, Google Grupper och Classroom från ditt elevregister.

Synkade grupper kan användas till utskick, för gruppstyrda principer i adminpanelen samt för inbjudningar, till exempel för att bjuda in elever till rum i Google Chat och till Classroom för organisationer som inte har synkade Classroom.

Eventful kan också skapa och synka användare i Google från elevregistret, antingen med egna verktyg eller med Google Cloud Directory Sync.

kvartssamtal elevlistan

Synkade Google Classroom

Google Classroom är Googles verktyg skapat för undervisning. Synkade Classroom sparar tid åt lärarna, det innebär att Classroom skapas automatiskt och användarna uppdateras varje dygn. Lärarna slipper därmed lägga till och ta bort elever manuellt om någon börjar eller slutar i klassen.
Synkade Classroom ger också en enhetlig namnstandard för alla elever.

En fördel med synkade Classroom är att det finns ett ägarkonto som gör att det aldrig blir personbundet för en lärare som slutar att överföra ägarskap på sina Classroom till kollegor.

Classroom
shutterstock_1114133546_

Livscykelhantering

Livscykelhantering gör att ni som organisation kan välja hur länge konton och Classroom ska ligga inaktiva/arkiverade innan de raderas. Det går att ha en automatisk radering som förhindrar att konton som inte används ligger kvar år efter år. Samma sak gäller för synkade Classroom, ni kan välja att ha dem arkiverade en viss tid och därefter radera dem. När det gäller synkade grupper gör Eventfuls livscykelhantering att ni antingen kan radera grupperna när de inte längre är aktiva i elevregistretet eller låta dem få ett prefix som visar att gruppen inte längre är aktuell.

Relaterade produkter

Flicka med dator

Google Workspace for Education - licenser

Beställ dina Google Workspace for Education-licenser av Eventful och få tillgång till ytterligare funktioner som inte finns i Google Workspace for Education Fundamentals. Läs mer de olika Google Workspace for Education-licenserna här.

Pojke med dator och hörlurar

Chrome Education Upgrade-licenser

För att kunna managera chromebooks i din organisation behövs Chrome Education Upgrade-licenser. Dessa beställer du smidigt av Eventful. Du kan då konfigurera regler för organisationens Chromebooks. Mer info och beställningsformulär hittar du här.

Elever med datorer

Chromebooks

Visste du att Eventful säljer enheter? Läs mer om våra Chromebooks och andra enheter här.

shutterstock_796560889_

Google Cloud Directory Sync (GCDS)

Med Google Cloud Directory Sync (GCDS) kan du synkronisera data i Google-kontot med Microsoft Active Directory eller LDAP-servern. GCDS migrerar inte något innehåll (som e-postmeddelanden, kalenderhändelser eller filer) till ditt Google-konto. Du använder GCDS för att synkronisera Google-användare, grupper och delade kontakter så att de matchar informationen på LDAP-servern.

microsoft Modern Work logo 2023
GfE-Partner-Badges-Horizontal