Erbjudande om synkar

Ungdomar med datorer

Erbjudande om synkade Teams, Classroom och Apple School Manager

 

Synkade samarbetsytor för Gy, VUX och YH

Eventful är ett kunskaps- och utbildningsföretag som arbetar med molntjänster med utgångspunkt i Microsoft Office 365 och Google Suite. Vi hjälper kommunala- och fristående skolor med att koppla ihop olika IT- system, se till att rätt data finns i rätt system, och att användaren har ett och samma konto för att komma åt sin information.

Erbjudande om synkade Microsoft Teams resp Google Classroom!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans från och med i dag, onsdag den 18 mars 2020. I och med detta beslut erbjuder Eventful implementering av synkade digitala samarbetsytor i form av Microsoft Teams, respektive Google Classrooms i syfte att underlätta distansundervisningen.

Pris befintliga kunder
Implementation: 10 000 kr
Förvaltning med support enligt befintligt avtal: 1000 kr/månad i grundavgift + 1 kr/användare/månad

Pris nya kunder
Implementation: 10 000 kr
Förvaltning med support – Brons: 4000 kr/månad i grundavgift + 1 kr/användare/månad

 

 

Ersätt fysiska möten med digitala – det gör vi och vi lovar – det funkar!

Läs mer om Eventful Tjänster

 

 

 

Support på svenska från vår servicedesk under kontorstid

Läs mer om Eventful Support

 

 

 

Eventful erbjuder:

Läs mer om våra tjänster:

Automatskapa och synka Teams och Classroom

Om man ska jobba med Microsoft Teams eller Google Classroom/Hangouts kommer det att underlätta om samarbetsytorna från början är utrullade med rätt lärare och elever som sedan kontinuerligt synkas. Synkade samarbetsytor har bland annat följande fördelar:

  • Likvärdighet
  • Namnstandard
  • Tydlig struktur
  • Integrationer till andra system
  • Färdig uppsättning av flikar
  • Behörigheter
  • Lärarna sparar tid

Synk för Apple School Manager

Apple School Manager är en webbportal för enkel hantering av organisationens Apple-enheter. Från portalen kan program tilldelas till enheter baserat på era enhets- och licensavtal. Eventful SkolSynk ser till att det finns rätt elever och personal i portalen för Apple School Manager. Syftet är att minska den manuella hanteringen och automatisera informationsflödet mellan era system.

Pris
Implementation: 3 kr/användare, dock lägst 12 000 kr.
Förvaltning med support: 0,5 kr/användare/månad, dock lägst 1000 kr/månad.

Beslut om att elever från gymnasieskolan och uppåt ska undervisas på distans fr.o.m. idag

Igår kom regeringsbeslut att lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan, komvux, yrkeshögskola och högskola. Uppmaningen är tydlig: stäng de fysiska lokalerna, men upprätthåll undervisningen och bedriv den på distans.

Nyttiga länkar
Skolahemma.se har samlat stöd för distansundervisning.

Kontakta info@eventful.se eller kundansvarig för mer information!