Eventful informerar om OneRoster

MSFT_logo_rgb_C-Gray-1024x377

Eventful synkroniserar idag information mellan elevregister och Microsoft School Data Sync (SDS) för en stor mängd skolor och kommuner. Oftast sker synkroniseringen en gång per dygn och innebär att ett komplett underlag skickas till SDS, som sedan analyserar och genomför eventuella förändringar. Ett sätt att effektivisera detta är att läsa ut och bara skicka förändringar. 

OneRoster är en internationell standard för överföring av data mellan lärsystem. Standarden möjliggör att data kan överföras via ett webb-API. Istället för att ett komplett underlag skickas till SDS efterfrågar Microsoft förändringar från Eventfuls webbtjänst som bygger på standarden OneRoster. Microsoft har preliminärt sagt att förändringar läses ut var femtonde minut. För dig som kund innebär detta att förändringar i elevregister kan synkroniseras oftare. 

Eventful har tillsammans med Microsoft prestandatestat tjänsten och Microsoft har certifierat Eventfuls produkt. Den finns nu tillgänglig som synkroniseringsalternativ i alla kunders miljöer, läs mer här.