Pressmeddelande: Eventful medlem i Swedish Edtech Industry

jannie_002

Eventful har blivit medlem i branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, som är en ideell branschförening. Organisationen arbetar för att stärka nätverket för dem som arbetar med framtidens teknik och modern pedagogik.

Edtech står för Educational Technology och startade upp i januari 2017. Branschorganisationen vill bidra till att koppla samman företag, stora som små, som levererar utbildningsteknologi till utbildningssektorn och innefattar en stor bredd av tjänster och produkter som till exempel, läromedel, lärplattformar, hårdvara, nätverk och kompetens för att nämna några. Swedish Edtech Industry är en av de snabbast växande branscherna i världen och det finns ett stort intresse att bli medlem i branschorganisationen. Detta visar på att det finns ett stort behov av att dela med sig av kunskap, nätverka och arbeta branschövergripande med initiativ och förbättringsfrågor, säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

Om Eventful
Eventful är ett kunskapsföretag som arbetar med molnplattformar och integrationer i kommunala och fristående skolor. Företaget arbetar aktivt med att hjälpa kommuner och friskolor att använda tjänster och system med utgångspunkt i Office 365 och Google G Suite. Läs mer på www.eventful.se

För Eventful är det viktigt att vara en del av Swedish Edtech och samarbeta med våra kollegor i branschen. Vi kan också tillföra mycket i arbetet med att ta fram gemensamma standarder och rutiner. Eventful är integrationsspecialister och kan koppla samman samtliga skolsystem på svenska marknaden. Vi har hjälpt över 100 kommuners skolverksamhet till molnet genom att sätta upp tekniken och utbilda personalen.” -Andreas Eng, vd och grundare av Eventful.

 

Jannie Jeppesen, VD/CEO Swedish Edtech Tecnology. jannie@swedishedtechindustry.se

Andreas Eng

Andreas Eng, grundare och VD av Eventful AB. andreas@eventful.se