Eventful utvecklar kostnadsfri inloggningslösning för DNP tillsammans med Microsoft

DNP tillsammans med Microsoft

Eventful utvecklar idag en kostnadsfri Azurelösning tillsammans med Microsoft för inloggning inför de Svenska Digitala Nationella Proven.

Multifaktor en stor utmaning

En stor utmaningen för små och mellanstora huvudmän är att få federerad inloggning med multifaktor på plats inför DNP, konstaterar Eventfuls VD Andreas Eng. Eventful utvecklar idag en lösning för att kunna använda Azure som IdP tillsammans med Microsoft. Detta löser multifaktor samt koppling till Skolverket via Skolfederation på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Vi vill hjälpa många

DNP kommer att påverka samtliga huvudmän med skolverksamhet och Eventful vill hjälpa Sveriges huvudmän att få DNP på plats med befintlig teknik. Redan tidigare har Eventful varit drivande i frågan kring Provisionering och federerad inloggning inför DNP. Genom Swedish Edtech Industry, Skolverket och Skolfederation har Eventful tydligt pekat på utmaningarna. Nu kan vi tillsammans med Microsoft presentera en lösning.

Eftersom många huvudmän, små som stora, har Microsoft och Azure idag ger detta en säker och likvärdig lösning. Eventful utvecklar en IdP-lösning i Azure tillsammans med Microsoft. Därmed löser vi multifaktor och kopplingen till Skolfederation inför Digital Nationella proven för många. En Azurelösning erbjuder en global standardiserad lösning med eller utan valbar tredjepartsleverantör.

Bli DNP-Ready

Skolverkets visar i en ny undersökning att många huvudmän inte har en lösning för DNP på plats idag. Som huvudman gör man rätt i att ta tag i dessa frågor redan idag. Eventful har redan hjälpt flera skolor att koppla sig mot Fidustest, Skolverkets testsida. Detta såklart något vi kan hjälpa er med redan idag.

Boka Rådgivning med Eventful

Läs mer om hur vi på Eventful kan hjälpa er.